Uncategorized

47-Identiteettipolitiikkaa

Nyt on tehty loukkaantuminen helpoksi, ei tarvitse edes poistua kotoa tai pudota tikkailta. Poliittisesti epäkorrektia puhetta identiteettipolitiikasta. Tervetuloa loukkaantumaan! Näitä on tätä varten tahallaan lueskeltu: https://jarkkotontti.net/esseet-ja-arvostelut/identiteettipolitiikan-tuhot/ https://mieli.fi/fi/yhteiskunta/suomalaisten-mielenterveys-ei-ole-kohentunut-fyysisen-terveyden-tahtiin https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1598167908&id=id&accname=guest&checksum=11B9485D4C21F30FA7659D248EC8639A (PDF-sivu 24) Ja sitten pari kirjaa heitän tähän myöskin: Francis Fukuyama: Identiteetti – Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka (Docendo 2020) sekäpä Dietrich Schwanitz: Sivistyksen käsikirja – Kaikki mikä tulee tietää (Gummerus 2003). Omien ajatusteni lähdeluetteloa pitää kysyä pimeässä vessassa peilin kautta Belsebubilta.

Jaa älyvapaasti